نمونه کارها


شرکت حفاظت، مرمت و اصالت سنجی فاین آرت آوام پس از ده سال فعالیت مداوم در حوزه ی مرمت نقاشی و ترمیم و حفاظت بالغ بر 600 اثر از اساتید معاصر هنر ایران و جهان مفتخر است که خدمات گسترده ای برای گالری داران، مجموعه داران و بنگاه ای اقتصادی که در زمینه هنر فعالیت دارند ارائه نماید. روند تجهیز این شرکت به علوم روز جهت تحقق و پاسخگویی به نیاز مراکز هنری از سه سال گذشته آغاز و امروز در مرحله کیفی قرار دارد.